Dermatologist_2

hair reform

เราสามารถวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างแม่นยำ โดยใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยเพื่อนำมาประกอบการวิเคราะห์ปัญหาของเส้นผม และหนังศีรษะต่างๆ ทำให้สามารถหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา

hair analysis

การวิเคราะห์แร่ธาตุของเส้นผมภายในแล็บจะช่วยสะท้อนให้เห็นถึงภาวะร่างกายที่เจ็บป่วยได้ เพราะเส้นผมที่ว่านี้เป็นที่รวมของสารอาหารต่างๆ ที่ไหลเวียนในเลือดภายในร่างกาย

ผมร่วง คลินิกหมอวิรัช

ทางคลินิก ใช้เครื่องมือ และ อุปกรณ์ที่ทันสมัย เพื่อนำมาแก้ปัญหาของลูกค้าได้อย่างตรงจุด ปลอดภัย หยุดปัญหาผมร่วงอย่างได้ผล ซึ่งนอกจากยา ที่ใช้เป็นประจำแล้ว ทางคลินิกมีบริการพิเศษอีก