• Hair Analysis

    Hair Analysis

    การวิเคราะห์แร่ธาตุของเส้นผมภายในแล็บจะช่วยสะท้อนให้เห็นถึงภาวะร่างกายที่เจ็บป่วยได้ เพราะเส้นผมที่ว่านี้เป็นที่รวมของสารอาหารต่างๆ ที่ไหลเวียนในเลือดภายในร่างกาย ผลการวิเคราะห์จากเส้นผมสามารถบอกได้ว่าร่างกายขาดแคลนวิตามินและแร่ธาตุใดเพราะถ้าขาดสารอาหารเส้นผมจะอ่อนแอ และหลุดร่วงนอกจากนี้ยังฟ้องว่าเรามีสารพิษใดสะสมในร่างกาย เช่น สารปรอท, อะลูมิเนียม หลังจากการวิเคราะห์แล้ว ทางเราจะจัดสารอาหารให้สอดคล้องกับสุขภาพแต่ละท่าน และมีการแนะนำอาหารบางอย่างที่สามารถช่วยกำจัดพิษออกไปจากร่างกายได้ อยากมีผมสวยก็ต้องมีสุขภาพที่ดีด้วย เพราะเส้นผมจะบ่งบอกถึงพลานามัย และความเอาใจใส่ของผู้เป็นเจ้าของ

    การตระเวณรักษาไปเรื่อยๆ นอกจากหมดเงิน เสียเวลา แล้วยังจะเป็นการบั่นทอนกำลังใจไปโดยเปล่าประโยชน์ ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญโดยตรง แก้ไขปัญหาที่ต้นคอทำการรักษาอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อสร้างความมั่นใจให้เส้นผมกลับมาดูดกหนาเป็นธรรมชาติอีกครั้ง

    Leave a reply →

Leave a reply

Cancel reply