• Hair Reform

  Hair Reform

  ทางคลินิก ใช้เครื่องมือ และ อุปกรณ์ที่ทันสมัย เพื่อนำมาแก้ปัญหาของลูกค้าได้อย่างตรงจุด ปลอดภัย หยุดปัญหาผมร่วงอย่างได้ผล ซึ่งนอกจากยา ที่ใช้เป็นประจำแล้ว ทางคลินิกมีบริการพิเศษอีกคือ

  Mesotherapy (เมโสเธอราพี)

  ช่วยฟื้นฟูรากผมพร้อมกระตุ้นให้เกิดการงอกใหม่อย่าง
  มีประสิทธิภาพโดย ส่งผ่าน ตัวยา และสารอาหารที่
  จำเป็นต่อเส้นผมการรักษา โดยวิธีนี้ได้ผลดีและรวดเร็ว ไม่เจ็บ

   

  Tonic
  ลดและต่อต้านการเจริญเติบโตของแบคทีเรียและเชื้อราบนหนังศีรษะ ช่วยให้เซลล์รากผมแข็งแรงฟื้นตัว และผลิตเส้นผมใหม่ที่แข็งแรง ช่วยชะลอการเกิดผมขาว

   

  LED
  ฉายแสงเลเซอร์ เพื่อฆ่าเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราบนหนังศีรษะกระตุ้นการ
  ไหลเวียน พร้อมช่วยเสริมประสิทธิภาพของเมโสเธอราพี ในการกระตุ้นให้เกิดการเตรียม
  การงอกใหม่ของเส้นผมอย่างรวดเร็ว และยังลดการหลุดร่วงของเส้นผม ซึ่งได้รับการยอม
  รับจาก FDA องค์การอาหารและยา ประเทศสหรัฐอเมริกา

  led

   

  Before & After

  hair loss before after

   

  เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านหนังศีรษะและเส้นผมโดยเฉพาะ สามารถวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างแม่นยำและน่าเชื่อถือ โดยใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยเพื่อนำมาประกอบการวิเคราะห์ปัญหาของเส้นผม และหนังศีรษะต่างๆ ทำให้สามารถหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา ไม่ว่าจะเป็นปัญหา ผมบาง ผมร่วง รังแค รากผมไม่แข็งแรง หนังศีรษะแห้งหรือมัน เพื่อแก้ไขปัญหาของ ลูกค้าอย่างตรงจุดด้วยวิธีที่ได้ผล ปลอดภัย หยุดปัญหาผมร่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  Leave a reply →

Leave a reply

Cancel reply