• Hair Removal

  Hair Removal

  กำจัดขนไม่พึงปรารถนา ได้อย่างปลอดภัย ไม่ทิ้งรอยแผล เผยผิวเนียนใน น่าสัมผัสด้วย Fotona hair removal

  • กำจัดขนได้ทุกที่
  • รักษาทั้งขนอ่อน ขนแข็งที่กำจัดยาก
  • ไม่ต้องใช้ยาชา

   

  รักษาเพียง 4-6 ครั้ง ขึ้นอยู่กับความหนาของเส้นขน และวงจรการเติบโตของเส้นขน มีระบบ Pre/Post Cooling เพื่อลดการแสบระคายเคืองบริเวณที่ทำ

   

  Before & After 

  • elos hair removal 1_0

  • elos hair removal 2

  • elos hair removal 3

  • elos hair removal 4

  • hair removal 1

  • hair removal 2_0

   

  Leave a reply →

Leave a reply

Cancel reply