• Seborrheic dermatitis

  Seborrheic dermatitis

  โรคผื่นแพ้ต่อมน้ำมัน หรือเซบเดิม (Seborrheic dermatitis)

  เป็นโรคผิวหนังเรื้อรัง ลักษณะเป็นรอยแดงและลอกเป็นมัน หรือเป็นขุยบริเวณใบหน้า และบริเวณผิวหนังที่มีต่อมไขมันหนาแน่น เช่น ศีรษะ ขอบผม คิ้ว คาง หลังหู หน้าอก หลังด้านบน ใต้ราวนม รักแร้ มักเป็น ๆ หาย ๆ อาจมีอาการเล็กน้อย พบได้ตั้งแต่วัยทารก จนถึงวัยผู้ใหญ่และวัยสูงอายุ ไม่ใช่โรคติดต่อ

  Seborrheic1

  สาเหตุ

  เป็นความผิดปกติทางพันธุกรรม มีการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพ เช่นเดียวกับโรคสะเก็ดเงิน แต่เป็นในขนาดน้อย และเป็นเฉพาะที่ บางครั้งมีการติดเชื้อราหรือเชื้อแบคทีเรียร่วมด้วย

  ปัจจัยที่ทำให้โรคกำเริบ ได้แก่ มีภูมิคุ้นกันไม่แข็งแรง ความเครียด พักผ่อนไม่เพียงพอ ถูกแดดร้อน และมีเหงื่อออกมาก โรคเซบเดิม อาจเกิดร่วมกับโรคอื่นได้ เช่น ขาดอาหาร โลหิตจาง เบาหวาน โรคอ้วน โรคเรื้อรังของระบบภายในร่างกาย เช่น โลหิตในสมองอุดตัน และโรคผิวหนังอื่น ๆ เช่น สิว และโรคสะเก็ดเงิน ฯลฯ

  http://www.lib.uiowa.edu/hardin/md/dermnet/seborrheicdermatitis68.html

  อาการ

  ลักษณะเป็นผื่นแดง มีขุยขาว หรือมีสะเก็ดลอกเป็นแผ่น ๆ บริเวณใบหน้า โดยเฉพาะบริเวณข้างจมูก ขอบผม คิ้ว หนวด และเครา มีอาการหน้ามัน มีสิว บางรายมีอาการอื่นร่วมด้วย เช่น มีสะเก็ดในหู คันหู มีอาการอักเสบและติดเชื้อที่ตา มีรังแคบริเวณศีรษะและบริเวณผิวหนังที่ผิดปกติ บางคนอาจเป็นแห่งเดียวหรือหลายแห่งก็ได้

  Seborrheic2

  บริเวณที่เป็นแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม คือ

  กลุ่มที่ 1 บริเวณหน้า คอ หลังหู ศีรษะ

  กลุ่มที่ 2 บริเวณหน้าอก และแผ่นหลังตอนบน

  กลุ่มที่ 3 รักแร้ ขาหนีบ สะดือ ใต้ศอก และง่ามก้น

  Leave a reply →